خط مشی

  

شركت گازار پمپ تولید کننده انواع الکتروموتور و پمپ های آب، جهت حفظ و بهبود كيفيت محصولات و توسعه فرهنگ كيفيت، اقدام به استقرار و استفاده از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و اخذ استاندارد ملي ايران نموده است و حفظ اين سيستم و تامین الزامات قابل اجرای آن را وظيفه و مشاركت تمامي كاركنان و در وهله اول تعهد مديريت ارشد سازمان دانسته است. همچنین به منظور کسب رضایت کلیه ذینفعان و بهبود مستمر فرآیندها، برنامه ریزی و اجرای اهداف کیفی زیر را در سازمان پیگیری می نماید:

 

  • مدیریت ریسک در کلیه فرآیند ها
  • افزايش ميزان فروش
  • افزايش رضايت مشتريان و سایر طرف های ذینفع
  • بهبود سطح تکنولوژی
  • ارتقا سطح کیفی و مهارت کارکنان از طریق آموزش
  • بهبود مستمر کلیه فرآیندها، فعالیت ها و محصولات شرکت
  • کنترل و نظارت فرآیند ها و فعالیت های اجرا شده و ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

مطالب مشابه

انصراف