گروه صنعتی گازار » اخبار » انتخاب واحد و مدیر کنترل کیفیت نمونه

انتخاب واحد و مدیر کنترل کیفیت نمونه

با فرا رسیدن

روز جهانی کیفیت و صدمین سالگرد تاسیس اداره استاندارد ایران، جشن بزرگداشت این دو رویداد

با معرفی واحدهای نمونه و مدیران کنترل کیفیت نمونه در استان خراسان رضوی با حضور آقای دکتر اسلام پناه ریاست عالی کل

سازمان استاندارد ایران و جناب آقای مهندس سجادی عطار ریاست محترم اداره استاندارد خراسان رضوی و همچنین فرماندار و

استاندار محترم خراسان رضوی در محل سالن صبا صدا و سیما برگذار گردید که در این خصوص آقای مهندس مهدی حسن زاده

به عنوان یکی از مدیران برتر کنترل کیفیت استان مفتخر گردید.


مطالب مشابه

انصراف