گروه صنعتی گازار » اخبار » افتتاح آزمایشگاه همکار صنایع پمپ‌سازی گازار توسط مهندس سجادی عطار

افتتاح آزمایشگاه همکار صنایع پمپ‌سازی گازار توسط مهندس سجادی عطار

در مورخ یکشنبه 21 خرداد 1402 جناب آقای مهندس سجادی عطار مدیریت محترم کل اداره استاندارد خراسان رضوی بهمراه جناب آقای دکتر محمدی

رئیس اداره تایید صلاحیت استاندارد استان در مجموعه شرکت صنایع پمپ‌سازی گازار حضور به عمل رساندند و آزمایشگاه این مجموعه که به تایید

مرکز تایید صلاحیت ملی ایران (NACI) رسیده بود را افتتاح کردند.
شایان ذکر است این آزمایشگاه از اوایل دهه 90 آزمایشگاه همکار مورد تایید اداره استاندارد کل خراسان رضوی بوده و پس از گذشت چندسال موفق

به دریافت گواهی ISO-17025 گردیده و به عنوان آزمایشگاه همکار ملی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این افتتاحیه درحضور جناب آقای مهندس حسن‌زاده ریاست محترم هیئت مدیره این مجموعه و جناب آقای مهندس ابراهیم‌زاده مدیریت محترم عامل

شرکت صنایع پمپ‌سازی گازار انجام گردید.


مطالب مشابه

انصراف